22 January 2009

Oodatud on näituse toetajad!

MTÜ Pärlistuudio on asutatud oktoobris 2008.a. MTÜ tegevuse eesmärgiks on edendada ja arendada käsitööna polümeersavist ehete ja tarbeesemete valmistamist.

MTÜ Pärlistuudio esimeseks projektiks on ehtenäituse EHE RAHVUSLIK korraldamine. Näitusega samal ajal toimuvad meistrikojad polümeersavi tehnikate õppimiseks.

Toetusi saab teha MTÜ Pärlistuudio kontole 332809540002, selgitusse märkida ühekordne annetus ja annetaja nimi.
Laekuvaid annetusi kasutatakse näituse jaoks valminud ehete kulude katteks ning annetuste abil alustatakse näituse ehetest raamatu kirjutamist.

MTÜ Pärlistuudio meeskond

No comments: